Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki
   
 
  Zmiany w przepisach siatkówki

   

ZMIANY W OFICJALNYCH PRZEPISACH GRY W PIŁKE SIATKOWĄ
WPROWADZONE PRZEZ 31 KONGRES FIVB
(w rozgrywkach FIVB od 01.stycznia 2009, w rozgrywkach krajowych zgodnie z decyzją PZPS)
Kongres FIVB wprowadził zmiany w Oficjalnych Przepisach Gry w Piłkę Siatkową . Część z nich sankcjonuje dotychczasowe wytyczne już stosowane w rozgrywkach FIVB i w rozgrywkach krajowych, część to nowe przepisy, które są kolejnym etapem budowania wzrostu widowiskowości zawodów piłki siatkowej.
Zmianie ulegną następujące przepisy ( kolorem zaznaczono przepisy różne od dotychczas stosowanych w Polsce):
1.3.4 Wprowadzono zapis określający „linię trenerską” (przerywana linia prowadząca od linii ataku do linii końcowej boiska w odległości 1.75 metra od linii bocznej i równoległa do niej) złożoną z odcinków 15 centymetrowych przerywanych na 20 centymetrów ograniczającą zakres dostępu trenera.
1.4.4 Wprowadzono zapis określający strefę zmian Libero jako część wolnej strefy po stronie ławek zespołów, ograniczoną przez przedłużenie linii ataku i linii końcowej .
4.1.1 W światowych i oficjalnych zawodach FIVB dla seniorów zespół może składać się maksymalnie z czternastu (14) zawodników( maksymalnie dwunastu (12) zawodników regularnych tj. nie będących Libero)
4.3.3 W światowych i oficjalnych zawodach FIVB koszulki zawodników muszą być ponumerowane od 1 do 20
4.3.3.2 W światowych i oficjalnych zawodach FIVB koszulki i spodenki powinny odpowiadać standardom FIVB
5.1.2.3 Kapitan w przypadku nieobecności trenera uprawniony jest do żądania przerw w grze i zmian zawodników
5.2.3.4 W światowych i oficjalnych zawodach FIVB trener musi wykonywać swoją funkcję nie przekraczając linii trenerskiej.
5.3.2 Asystent trenera może przejąć jego funkcję także podczas jego nieobecności wynikającej z zastosowania kary.
6.1.3 Rozróżniono definicje; akcja i zakończona akcja. Zakończona akcja jest sekwencją odbić (akcja) której rezultatem jest przyznanie punktu.
7.5.4.1 Wyraźnie określono, że w przypadku błędu ustawienia zespół jest karany przyznaniem punku i zagrywki przeciwnikowi
7.7.7.1 i 7.7.2 Wyraźnie określono, że w przypadku błędu rotacji zespół jest karany przyznaniem punktu i zagrywki dla przeciwnika
10.1.2.3 Przepis dotyczący błędu przetrzymania obustronnego piłki nad górną taśmą został usunięty
10.1.3 Zastąpiono przepis dotyczący pomocy partnera wewnątrz pola gry przepisem pozwalającym odbijać piłkę pod siatką do momentu kiedy nie przekroczy całkowicie pionowej płaszczyzny siatki.
11.2.2.2 Zawodnik może dotykać boiska przeciwnika każdą częścią ciała powyżej stóp pod warunkiem, że nie utrudnia to gry przeciwnikowi
11.3.1 Kontakt z siatką nie jest błędem chyba, że wpływa to na przebieg gry
11.3.2 Zawodnik może dotykać słupka, linki lub innych przedmiotów znajdujących się poza antenkami, w tym siatki pod warunkiem, że nie wpływa to na przebieg gry

11.4.2 Zawodnik popełnia błąd jeśli utrudnia grę przeciwnikowi wkraczając w jego przestrzeń pod siatką
11.4.3 Zawodnik popełnia błąd jeśli jego stopa (stopy) znajdują się całkowicie na boisku przeciwnika
11.4.4 Zawodnik utrudnia grę przeciwnikowi przez (między innymi):
-dotykanie górnej taśmy siatki lub górnej 80 centymetrowej części antenki podczas akcji przeciwnika z piłką, lub
-wspieranie się na siatce, przy grze piłką, lub
-działanie, które przeszkadza przeciwnikowi w próbie wykonania akcji
15 Przerwą w grze jest czas pomiędzy zakończoną akcją a gwizdkiem pierwszego sędziego na następną zagrywkę.
15.7 Zawodnik ( z wyjątkiem Libero) który nie może grać z powodu kontuzji lub choroby musi być zmieniony regulaminowo
15.10.3.a Wejście podczas przerwy pomiędzy akcjami gotowego do gry zawodnika rezerwowego w pole zmian, oznacza żądanie zmiany
15.10.3.b Jeśli niespełnione są warunki do zmiany, nie jest ona przyznawana a zespół jest sankcjonowany za opóźnianie gry
15.10.3.c Żądanie zmiany jest potwierdzane przez sekretarz lub sędziego drugiego, za pomocą buz zera lub gwizdka. W światowych i oficjalnych zawodach FIVB używane SA tabliczki z numerami w celu ułatwienia zmian
19.1.2 Wszyscy Libero musza być zapisani w protokóle zawodów przed meczem w specjalnie zarezerwowanych liniach. W światowych i oficjalnych zawodach FIVB Libero zapisywani są tylko w specjalnie zarezerwowanych liniach.
19.1.4 Libero nie może być kapitanem ani grającym kapitanem podczas pełnienia funkcji Libero
19.3.2.1 Zastąpienie przez Libero nie jest liczone jako zmiana regulaminowa. Liczba zastąpień jest nieograniczona ale musi zostać rozegrana co najmniej jedna zakończona akcja pomiędzy dwoma zastąpieniami (chyba, że nastąpi kontuzja/choroba lub rotacja wymuszona karą)
19.3.2.3 Kolejne spóźnione zastąpienie powoduje natychmiastowe przerwanie gry i zastosowanie sankcji za opóźnianie gry. Zespół który będzie zagrywał określany jest w zależności od rodzaju sankcji
19.3.2.5 Konsekwencje nieregulaminowego zastąpienia są takie same jak przy błędzie rotacji
19.3.3.1 Trener ma prawo do wymiany podstawowego Libero na rezerwowego z dowolnego powodu, ale tylko raz w meczu i tylko gdy zawodnik zastąpiony przez Libero wróci na boisko. Taka wymiana musi być zapisana w protokole zawodów w rubryce Uwag i w protokole kontroli Libero. Podstawowy Libero nie może ponownie grac do końca meczu.
W przypadku kontuzji/choroby rezerwowego Libero, trener może wyznaczyć Libero spośród pozostałych zawodników (poza podstawowym Libero) który nie jest na boisku w momencie wyznaczenia.
Kapitan zespołu może zrzec się swojej funkcji aby móc być wyznaczonym jako Libero, jeśli zażąda tego trener. Wymiana Libero z powodu kontuzji lub choroby albo ponowne wyznaczenie Libero nie jest liczone jako zmiana regulaminowa.
22.2.3.2 Jeśli błąd odgwizdany jest przez sędziego drugiego, sędzia pierwszy nie pokazuje rodzaju błędu ani zawodnika który popełnił błąd, tylko zespół który będzie zagrywał
22.2.3.3 W przypadku błędnego ataku zawodnika drugiej linii lub Libero, obaj sędziowie sygnalizują zgodnie z przepisem 22.2.3.1 i 22.2.3.2
22.2.3.4 W przypadku błędu obustronnego obaj sędziowie sygnalizują kolejno:
a)rodzaj błędu
b)zawodnika, który popełnił błąd (jeśli konieczne)
c)zespół który będzie zagrywał zgodnie z decyzją sędziego pierwszego
23.3.2.3 Wyszczególniono uprawnienia sędziego pierwszego dodając :
d) błędny atak Libero i zawodników drugiej linii
g) spełniony blok zawodników drugiej linii lub próbę bloku Libero
24.3.2.4 Rozszerzono uprawnienia sędziego drugiego do odgwizdywania i sygnalizowania spełnionego bloku zawodników obrony lub próby bloku Libero , lub błędnego ataku zawodników drugiej linii lub Libero

25.2 W obowiązkach sekretarza wpisano możliwość używania buzzera lub innego sygnału dźwiękowego do sygnalizowania nieregulaminowych sytuacji lub zdarzeń z zakresu jego obowiązków
25.2.2.3 sekretarz jest upoważniony do potwierdzania i zapowiadania żądań zmian zawodników za pomocą buzzera, kontrolowania ich liczby, oraz zapisywania zmian i przerw na odpoczynek informując o tym sędziego drugiego
25.2.2.6 sekretarz zapisuje kary i nieregulaminowe żądania.

 

http://www.pzps.pl/doc/przepisy/Przepisy_Gry_2009_-_2012.pdf

 

Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki
 
Reklama
 
Zespołu startujące w KALS 2012 -2013
 
I Liga
1.Waleczne Pumy Kutno
2.Gostynin Team
3.GKS Bedlno
4.Szczawin Kościelny
5.ZAXA Rdutów
6.AZS WSGK Kutno
7.Aura Łąck
8.Farbis Łowicz
II Liga
1.Stone Team Kamień
2.Volley Team Żychlin
3.Bzura Sobota
4.Zryw Kutno
5.Rolpuch Kutno
6.Kaszewy
7.Fenix Kutno
8.Potężne Kaczory
III Liga
1.Łęczyca
2.Chem Pak Kutno
3.Agropol Kutno
4..Witonia
5.Mazew /g.Daszyna
6 Centr Pack
7. UKS Gladiator Parzęczew
8. BKS Bratoszewice
Organizator
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
dyr. Paweł Ślęzak
99-300 Kutno Kosciuszki 26
Komisarz Ligi
 
Marek Witkowski
e-mail : marwit165@wp.pl
Miejsce rozgrywek
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie ul. Łąkoszyńska 9
 
123723 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=